inclusiveANNAS

Destinataris: Centres educatius, socials, entitats públiques, privades, marques comercials i persones a títol individual.

Entitat promotora: Fundació Itinerarium.

Descripció: Anna Vives, una noia amb Síndrome de Down, ha creat la seva pròpia tipografia de lletra disponible per escriure en qualsevol processador de textos, com el Word, per exemple.

L’objectiu d’aquesta iniciativa, que també vol representar a tot un col·lectiu, és aconseguir difondre-la i potenciar els valors associats a la lletra: la igualtat social i la importància del treball en equip sumant capacitats.

L’Anna va començar a treballar en la seva lletra amb un equip de persones el Setembre del 2011, aconseguint, un any més tard, la seva digitalització.

El Barça, Jorge Lorenzo, l’Ajuntament de Barcelona o els Mundials de Natació ja l’han utilitzat fent una bonica acció de sensibilització.

El recursos que s’obtenen de la lletra van destinats al projecte BOX21 que ajuda a millorar la qualitat de vida de persones amb dificultats.


Web de Projecte: annavives.net
Responsable: Marc Vives – marcvives@itinerarium.cat