Eduloc a les Gavarres

L’ús de les noves tecnologies, de les plataformes digitals i dels dispositius mòbils que apliquen sistemes de geolocalització a les Gavarres són la base d’un nou projecte d’innovació pedagògica, en el qual participa l’alumnat de l’institut Santa Eugènia, de Girona. Es tracta d’una experiència pilot promoguda per una entitat dedicada a la innovació pedagògica, Fundació Itineràrium, que uneix les tecnologies de la informació i la comunicació amb el coneixement i el respecte per la natura.

Divendres, noies i nois de quart curs d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) de l’institut Santa Eugènia van posar en pràctica el treball que han realitzat amb aquesta fundació, consistent a crear continguts multimèdia al voltant de l’espai natural de les Gavarres, que després es geolocalitzen sobre el territori. Un integrant de Fundació Itineràrium, el dinamitzador digital Pau Casacuberta, va explicar que es tracta de “posar a prova la plataforma Eduloc, una aplicació educativa” desenvolupada per la seva entitat.

Els seus responsables descriuen els itineraris per les Gavarres com una proposta d’aprenentatge basada en la localització, que s’adreça als estudiants de les comarques de Girona. El treball vol que siguin els mateixos joves, organitzats en grups de 4 a 6 persones, els que creïn diversos recorreguts multimèdia; uns itineraris que ara es concreten  a l’entorn de Celrà i del massís de les Gavarres i que es poden realitzar amb aparells dotats de tecnologia GPS –smartphones i tauletes-.

En la seva presentació del projecte, Fundació Itineràrium remarca que persegueixen un doble objectiu: sensibilitzar l’alumnat de secundària sobre el valor biològic i etnològic de l’espai natural de les Gavarres, alhora que desenvolupen les seves competències digitals.

De moment, els estudiants que participen en aquesta prova pilot -que es tancarà el 4 de maig amb la presentació de vídeos creats pels joves- han creat set continguts diferents. Val a dir que els itineraris creats són públics, així que els pot consultar tothom a través de l’aplicació per a mòbils Eduloc.

LA CLAU: Eduloc, mòbils amb GPS per treballar en els àmbits educatiu i del lleure

Eduloc es presenta com una proposta que incorpora dispositius mòbils amb GPS per treballar en projectes sobre el territori, enfocats a docents, alumnes i famílies, tant en centres educatius com d’oci.

(Notícia publicada al suplement l’Aula del Diari de Girona el 24-IV-2012, per PILI TURON)

El uso de las nuevas tecnologías, de plataformas digitales y de dispositivos móviles que aplican sistemas de geoposicionamiento a las Gavarres son la base de un nuevo proyecto de innovación pedagógica, en el que participa el alumnado del instituto Santa Eugènia, de Girona. Se trata de una experiencia piloto promovida por una entidad dedicada a la innovación pedagógica, Fundació Itineràrium, que une las tecnologías de la información y la comunicación con el conocimiento y el respeto por la natura.

El viernes pasado, jóvenes de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) del instituto Santa Eugènia pusieron en práctica el trabajo realizado con esta fundación, que consiste en crear contenidos multimedia sobre el entorno natural de las Gavarres que después se geolocalizan sobre el territorio. Un integrante de Fundació Itineràrium, el dinamizador digital Pau Casacuberta, explicó que se trata de “poner a prueba la plataforma Eduloc, una aplicación educativa” desarrollada por su entidad.

Los responsables describen el proyecto itinerarios por las Gavarres como una propuesta de aprendizaje basada en la localización, que se dirige a estudiantes de la provincia de Girona. El trabajo quiere que sean los mismos alumnos, organizados en grupos de 4 a 6 personas, los que elaboren varios recorridos multimedia; unos itinerarios que ahora se concentran en el pueblo de Celrà y que se podrán realizar con dispositivos móviles dotados de tecnología GPS –smartphones y tablets-.

En la presentación del proyecto, Fundació Itineràrium destaca que persiguen un doble objetivo: sensibilizar al alumnado sobre el valor biológico y etnológico del entorno natural de las Gavarres, al mismo tiempo que desarrollan sus competencias digitales,.

Por el momento, los estudiantes que participan en esta prueba piloto han creado siete contenidos multimedia. Hay que decir que los itinerarios creados son públicos, de modo que cualquier persona los podrá consultar a través de la aplicación para móviles Eduloc.

LA CLAVE: Eduloc, móviles con GPS para trabajar en el ámbito educativo y de ocio

Eduloc se presenta como una propuesta que incorpora dispositivos móviles con GPS para trabajar en proyectos sobre el territorio, dirigido a docentes, alumnos y familias, tanto en centros educativos como de ocio.

(Artículo publicado en el suplemento l’Aula del Diario de Girona el 24-IV-2012 por PILI TURON)

 

Sense respostes a "Eduloc a les Gavarres"