Arrenca el projecte educatiu “El temps”

Fundació Itinerarium inicia una experiència d’aprenentatge 2.0: el projecte interdisciplinari “El temps”

Es tracta d’una proposta interdisciplinària al voltant de la temàtica del clima i el temps meteorològic, dirigida als alumnes de 5º de primària de diversos centres escolars del país. EducaRed de Fundación Telefónica ha  promogut aquest programa que compta amb la col·laboració de les Escoles Nazaret i el e-Learn Center de la UOC. Des de la Fundació Itinerarium s’ha dissenyat el projecte i el material. Tanmateix s’encarregarà de seguir la seua implementació i realitzar l’avaluació.

La metodologia de treball contempla treballar de forma integrada les matèries de coneixement del medi natural, social i cultural, matemàtiques i llengua castellana. Totes elles incloses en una seqüència de nou activitats que potencien l’experimentació significativa per part dels alumnes.

Els alumnes participants en el projecte deuran plantejar hipòtesis i recollir les dades per a més tard interpretar-les. És així com, es converteix als estudiants en investigadors sobre el clima del seu territori. La resta d’activitats, pretenen facilitar aquest objectiu, proposant dinàmiques que introduesquin als alumnes en el coneixement dels conceptes i les habilitats que van a necessitar aplicar en la recollida de dades meteorològiques i en l’anàlisi i interpretació d’aquestes. Les activitats es realitzen participant en grups de treball cooperatiu al mateix centre i entre centres educatius d’altres ciutats.

El passat divendres 2 de setembre, va tenir lloc a la seu de la Fundación Telefónica de Madrid la jornada de formació que donava inici a la activitat del projecte. L’esdeveniment, promogut per Educared, va comptar amb la participació de 18 docents que, des dels col·legis Nazaret San Blas i Oporto de Madrid, Los Realejos de Tenerife i Sant Andreu de Badalona, s’encarregaran de portar endavant l’experiència d’aquest primer trimestre del curs 2011-2012.Fundación Itinerarium inicia una experiencia de aprendizaje 2.0: el proyecto interdisciplinario “El tiempo”

Se trata de una propuesta interdisciplinaria en torno a la temática del clima y el tiempo meteorológico, dirigida a los alumnos de 5 º de primaria de diversos centros escolares del país. EducaRed de Fundación Telefónica ha promovido este programa que cuenta con la colaboración de las Escuelas Nazaret y el e-Learn Center de la UOC. Desde la Fundación Itinerarium ha diseñado el proyecto y el material. Sin embargo se encargará de seguir su implementación y realizar la evaluación.

La metodología de trabajo contempla trabajar de forma integrada las materias de conocimiento del medio natural, social y cultural, matemáticas y lengua castellana. Todas ellas incluidas en una secuencia de nueve actividades que potencian la experimentación significativa por parte de los alumnos.

Los alumnos participantes en el proyecto deberán plantear hipótesis y recoger los datos para más tarde interpretarlas. Es así como, se convierte a los estudiantes en investigadores sobre el clima de su territorio. El resto de actividades, pretenden facilitar este objetivo, proponiendo dinámicas que introduzcan a los alumnos en el conocimiento de los conceptos y las habilidades que van a necesitar aplicar en la recogida de datos meteorológicos y en el análisis e interpretación de las mismas. Las actividades se realizan participante en grupos de trabajo cooperativo en el mismo centro y entre centros educativos de otras ciudades.

El pasado viernes 2 de septiembre, tuvo lugar en la sede de la Fundación Telefónica de Madrid la jornada de formación que daba inicio a la actividad del proyecto. El evento, promovido por Educared, contó con la participación de 18 docentes que, desde los colegios Nazaret San Blas y Oporto de Madrid, Los Realejos de Tenerife y San Andrés de Badalona, ​​se encargarán de llevar adelante la experiencia de este primer trimestre del curso 2011-2012.Fundació Itinerarium inicia una experiència d’aprenentatge 2.0: el projecte interdisciplinari “El temps”

Es tracta d’una proposta interdisciplinària al voltant de la temàtica del clima i el temps meteorològic, dirigida als alumnes de 5º de primària de diversos centres escolars del país. EducaRed de Fundación Telefónica ha  promogut aquest programa que compta amb la col·laboració de les Escoles Nazaret i el e-Learn Center de la UOC. Des de la Fundació Itinerarium s’ha dissenyat el projecte i el material. Tanmateix s’encarregarà de seguir la seua implementació i realitzar l’avaluació.

La metodologia de treball contempla treballar de forma integrada les matèries de coneixement del medi natural, social i cultural, matemàtiques i llengua castellana. Totes elles incloses en una seqüència de nou activitats que potencien l’experimentació significativa per part dels alumnes.

Els alumnes participants en el projecte deuran plantejar hipòtesis i recollir les dades per a més tard interpretar-les. És així com, es converteix als estudiants en investigadors sobre el clima del seu territori. La resta d’activitats, pretenen facilitar aquest objectiu, proposant dinàmiques que introduesquin als alumnes en el coneixement dels conceptes i les habilitats que van a necessitar aplicar en la recollida de dades meteorològiques i en l’anàlisi i interpretació d’aquestes. Les activitats es realitzen participant en grups de treball cooperatiu al mateix centre i entre centres educatius d’altres ciutats.

El passat divendres 2 de setembre, va tenir lloc a la seu de la Fundación Telefónica de Madrid la jornada de formació que donava inici a la activitat del projecte. L’esdeveniment, promogut per Educared, va comptar amb la participació de 18 docents que, des dels col·legis Nazaret San Blas i Oporto de Madrid, Los Realejos de Tenerife i Sant Andreu de Badalona, s’encarregaran de portar endavant l’experiència d’aquest primer trimestre del curs 2011-2012.

Sense respostes a "Arrenca el projecte educatiu “El temps”"