Bons resultats de l’última convocatòria de la “Red Proniño de educadores”

El 18 de setembre de 2011 va concloure la segona convocatòria de 2011 dels Grups d’Aprenentatge i Cooperació de la “Red Proniño de educadores” en la que han participat 5910 docents. El projecte porta funcionant des de l’any 2009 i per ell han passat ja 29.454 professors.

Fundació Itinerarium participa en aquest projecte educatiu promogut per Fundación Telefónica des de dues línies diferents, la d’Innovació pedagògica i la de Projectes socioeducatius en Amèrica Llatina, per a les que organitza mòduls de formació com “Les activitats interactives en l’aula” o “Creació de continguts didàctics a Internet”, entre d’altres.

L’objectiu principal de la Red Proniño és crear a Amèrica Llatina una comunitat activa d’educadors formats i sensibilitzats per a promocionar als seus centres una educació de qualitat, basada en la innovació pedagògica.

Des d’aquesta xarxa es potencia l’aprenentatge col·laboratiu i en xarxa de tot l’alumnat. Els seus plans es basen en el desenvolupament de valors i pràctiques inclusives que asseguren l’atenció educativa a tot l’alumnat. Estan orientats a evitar l’abandó escolar i crear oportunitats reals de
 futur per als nens/es i per als adolescents amb risc o situació de treball infantil.

La “Red Proniño de educadores” s’ha consolidat a les escoles d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Equador, El Salvador, Guatemala,Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú, Uruguai i Veneçuela.El 18 de septiembre de 2011 concluyó la segunda convocatoria de 2011 de los Grupos deAprendizaje y Cooperación de la “Red Proniño de educadoras” en la que han participado 5.910docentes. El proyecto lleva funcionando desde el año 2009 y por él han pasado ya 29.454 profesores.

Fundación Itinerarium participa en este proyecto educativo promovido por Fundación Telefónica desde dos líneas diferentes, la de Innovación pedagógica y la de Proyectos socioeducativos enAmérica Latina, para las que organiza módulos de formación como “Las actividades interactivas en el aula” o “Creación de contenidos didácticos en Internet”, entre otros.

El objetivo principal de la Red Proniño es crear en América Latina una comunidad activa deeducadores formados y sensibilizados para promocionar sus centros una educación de calidad,basada en la innovación pedagógica.

Desde esta red se potencia el aprendizaje colaborativo y en red de todo el alumnado. Sus planes sebasan en el desarrollo de valores y prácticas inclusivas que aseguren la atención educativa a todo el alumnado. Están orientados a evitar el abandono escolar y crear oportunidades reales de 
 futuro para los niños / as y para los adolescentes con riesgo o situación de trabajo infantil.

La “Red Proniño de educadoras” se ha consolidado en las escuelas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.El 18 de setembre de 2011 va concloure la segona convocatòria de 2011 dels Grups d’Aprenentatge i Cooperació de la “Red Proniño de educadores” en la que han participat 5910 docents. El projecte porta funcionant des de l’any 2009 i per ell han passat ja 29.454 professors.

Fundació Itinerarium participa en aquest projecte educatiu promogut per Fundación Telefónica des de dues línies diferents, la d’Innovació pedagògica i la de Projectes socioeducatius en Amèrica Llatina, per a les que organitza mòduls de formació com “Les activitats interactives en l’aula” o “Creació de continguts didàctics a Internet”, entre d’altres.

L’objectiu principal de la Red Proniño és crear a Amèrica Llatina una comunitat activa d’educadors formats i sensibilitzats per a promocionar als seus centres una educació de qualitat, basada en la innovació pedagògica.

Des d’aquesta xarxa es potencia l’aprenentatge col·laboratiu i en xarxa de tot l’alumnat. Els seus plans es basen en el desenvolupament de valors i pràctiques inclusives que asseguren l’atenció educativa a tot l’alumnat. Estan orientats a evitar l’abandó escolar i crear oportunitats reals de
 futur per als nens/es i per als adolescents amb risc o situació de treball infantil.

La “Red Proniño de educadores” s’ha consolidat a les escoles d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Xile, Equador, El Salvador, Guatemala,Mèxic, Nicaragua, Panamà, Perú, Uruguai i Veneçuela.

Sense respostes a "Bons resultats de l’última convocatòria de la “Red Proniño de educadores”"