Crida als partits polítics per promoure la innovació social en la pròxima legislatura

Fundació Itinerarium, membre de UPSocial, s’adhereix a la crida als partits polítics perquè:

  • Promoguin la inversió en innovació i impacte social.
  • Desenvolupin el marc legal i comercial favorable al desenvolupament i creixement d’iniciatives d’innovació i impacte social.
  • Incloguin en la contractació de serveis públics i en les ajudes públiques a l’empresa el criteri de la generació de valor social i mediambiental com a factor clau en la selecció de proveïdors.

Podeu llegir el text complet de la Crida fent clic aquí.

Us convidem a publicar-ho en els vostres webs, blogs, comptes de Twitter, Facebook, i a que ho envieu per correo-e… per donar-ne la màxima difusió.Fundación Itinerarium, miembro de UPSocial, se adhiere al llamamiento a los partidos políticos porque:

  • Promuevan la inversión en innovación e impacto social.
  • Desarrollen el marco legal y comercial favorable al desarrollo y crecimiento de iniciativas de innovación e impacto social.
  • Incluyan en la contratación de servicios públicos y en las ayudas públicas a la empresa el criterio de lageneración de valor social y medioambiental como factor clave en la selección de proveedores.

Puede leer el texto completo del Llamamiento haciendo clic aquí.

Os invitamos a publicarlo en sus webs, blogs, cuentas de Twitter, Facebook, ya que lo envíe por correo-e … para dar la máxima difusión.


Fundació Itinerarium, membre de UPSocial, s’adhereix a la crida als partits polítics perquè:

  • Promoguin la inversió en innovació i impacte social.
  • Desenvolupin el marc legal i comercial favorable al desenvolupament i creixement d’iniciatives d’innovació i impacte social.
  • Incloguin en la contractació de serveis públics i en les ajudes públiques a l’empresa el criteri de la generació de valor social i mediambiental com a factor clau en la selecció de proveïdors.

Podeu llegir el text complet de la Crida fent clic aquí.

Us convidem a publicar-ho en els vostres webs, blogs, comptes de Twitter, Facebook, i a que ho envieu per correo-e… per donar-ne la màxima difusió.

Sense respostes a "Crida als partits polítics per promoure la innovació social en la pròxima legislatura"