Eduloc a Expodidàctica

El passat 23 de març Fundació Itinerarium va presentar el seu projecte eduLoc  d’aprenentatge basat en la localització en el marc de les Jornades Espiral-DIM-AulaTAC.

Convidats per l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia i el Grup DIM, i en el marc del saló Expodidàctica vam poder compartir, amb diversos professionals de l’educació i representants de diverses entitats del sector educatiu, els avenços en el desenvolupament de la plataforma eduLoc i les primeres experiències realitzades per alumnes.

Sens dubte una nova ocasió per comprovar que, eduLoc ofereix moltes possibilitats d’aplicació educativa i que és un recurs que desperta interès entre el col·lectiu docent.El pasado 23 de marzo Fundació Itinerarium presentó su proyecto eduLoc de aprendizaje basado en la localización en el marco de las Jornadas Espiral-DIM-AulaTAC.

Invitados por la Asociación Espiral, Educación y Tecnología  y el Grupo DIM, y en el marco del salón Expodidáctica pudimos compartir, con diversos profesionales de la educación y representantes de diversas entidades del sector educativo, los avances en el desarrollo de la plataforma eduLoc y las primeras experiencias realizadas por alumnos.

Sin duda una nueva ocasión para comprobar que, eduLoc ofrece muchas posibilidades de aplicación educativa y que es un recurso que despierta interés entre el colectivo docente.
 

Sense respostes a "Eduloc a Expodidàctica"