El Col·legi Montserrat amb codi QR!

El Col·legi Montserrat de Barcelona, situat a l’Avinguda Vallvidrera 68, ha col·locat a la porta d’entrada un gran codi QR que permet conèixer les novetats del centre. Cada dilluns s’actualitza el codi amb nova informació i els pares, mares i alumnes del centre el consulten.

Aquest centre educatiu de la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, fundat l’any 1874, ha incorporat en el seu dia a dia aquest codi QR mitjançant la plataforma QR Edu d’Itinerarium.

A més a més han tingut la idea de fer un davantal de cuina amb un codi QR que convidarà a llegir diferents receptes. N’han encarregat 500 unitats. Serà qüestió d’anar-lo consultant!El Col·legi Montserrat de Barcelona, situado en la Avenida Vallvidrera 68, ha colocado en la puerta de entrada un gran código QR que permite conocer las novedades del centro. Cada lunes se actualiza elcódigo con nueva información y los padres, madres y alumnos del centro el consultan.

Este centro educativo de la Congregación de Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret, fundado en 1874, ha incorporado en su día a día este código QR mediante la plataforma QR Edu de Itinerarium.

Además han tenido la idea de hacer un delantal de cocina con un código QR ​​que invitará a leerdiferentes recetas. Han encargado 500 unidades. Será cuestión de ir consultando!

El Col·legi Montserrat de Barcelona, situat a l’Avinguda Vallvidrera 68, ha col·locat a la porta d’entrada un gran codi QR que permet conèixer les novetats del centre. Cada dilluns s’actualitza el codi amb nova informació i els pares, mares i alumnes del centre el consulten.

Aquest centre educatiu de la Congregació de Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret, fundat l’any 1874, ha incorporat en el seu dia a dia aquest codi QR mitjançant la plataforma QR Edu d’Itinerarium.

A més a més han tingut la idea de fer un davantal de cuina amb un codi QR que convidarà a llegir diferents receptes. N’han encarregat 500 unitats. Serà qüestió d’anar-lo consultant!

Sense respostes a "El Col·legi Montserrat amb codi QR!"