“El meu mòbil al servei de la comunitat”

Aquest és el nom del Laboratori promogut per Fundació Telefónica i liderat per Fundació Itinerarium que acabem d’iniciar a Curalia.

El laboratori “El meu mòbil al servei de la comunitat: aprendre i compartir” és una proposta orientada a respondre qüestions com:

  • L’ús de dispositius mòbils pot millorar la implicació efectiva dels adolescents en el seu procés d’aprenentatge?
  • Ajuda a que l’alumnat es motivi i mostri major proactivitat?
  • Pot ser una eina útil per salvar les dificultats d’integració i seguiment del ritme necessari d’aprenentatge?

L’objectiu principal del projecte és fomentar la implicació efectiva de l’alumnat en la comunitat i capitalitzar l’atractiu i l’actualitat d’un recurs tecnològic, el telèfon mòbil, a l’abast de la majoria dels alumnes.

Es durà a terme una experiència pilot en dos centres educatius, el Centre d’Estudis Joan XXIII de Bellvitge (Barcelona) i el Centre de Formació Pare Piquer (Madrid) al llarg del tercer trimestre d’aquest curs 2012-2013 amb estudiants de 3 º i 4 º de l’ESO.

El desenvolupament i els resultats del projecte seran analitzats pel Grup de recerca EMA (Entorns i Materials per a l’Aprenentatge) de la Universitat de Barcelona.

El laboratori està obert a aquelles entitats i professionals educatius que vulguin conèixer i replicar la iniciativa en els seus centres. Tindran a la seva disposició els recursos pedagògics i d’avaluació, que els permetran aprendre de l’experiència duta a terme.

Sense respostes a ""El meu mòbil al servei de la comunitat""