El Sant Cugat Esport Futbol Club s’adhereix a la Xarxa SES

.

.Narcís Vives en representació de la Fundació itinerarium i LLorenç Santasusagna en representació del Sant Cugat Esport Futbol Club signen el conveni de col·laboració entre la xarxa SES i el Sant Cugat Esport Futbol Club.

.
En un acte celebrat a l’Hotel QCat de Sant Cugat del Vallès, la Fundació Itinerarium, promotora de la Xarxa SES i el Sant Cugat Esport Futbol Club van signar el conveni de col·laboració per a l’obtenció del Segell SES.
.

Certificat de participació del Sant Cugat Esport Futbol Club en la Xarxa SES

El Segell de Garantia Ètica per a Entitats esportives dedicades a la Formació Infantil i Juvenil, Sports Ethic Seal (SES), de la Xarxa SES, distingeix a entitats, clubs i federacions esportives dedicades a la formació infantil i juvenil, pel seu compromís i pràctica provada en el foment de valors ètics.

.
El Sant Cugat, que va ser fundat al 1916, compta amb una Junta Directiva jove i dinàmica, amb esperit de servei i una filosofia clara destinada a la formació dels joves.
.
El conveni signat preveu tots els processos necessaris per a la consolidació de la cultura ètica en l’estructura institucional i funcional del club. Actualment el “SantCu” ja ha creat la comissió ètica, al si del club, per a pilotar el procés d’implementació.
.
Xavier Tizón, regidor d’Esports de Sant Cugat, present a l’acte, va manifestar la seva voluntat de, en funció dels resultats obtinguts pel SantCu, traslladar ala inciativa a la resta de clubs de la ciutat.
.
Notícies relacionades:

.

.

Narcís Vives en representación de la Fundació itinerarium y Llorenç Santasusagna en representación del Sant Cugat Esport Futbol Club firman el convenio de colaboración entre la red SES y el Sant Cugat Esport Futbol Club.

.
En un acto celebrado a l’Hotel QCat de Sant Cugat del Vallès, la Fundació Itinerarium, promotora de la Red SES y el Sant Cugat Esport Fútbol Club firmaron el convenio de colaboración para la obtención del Sello SES.
.

Certificado de participación del Sant Cugat Esport Fútbol Club en la Red SES

El Sello de Garantía Ética para Entidades deportivas dedicadas a la Formación Infantil y Juvenil, Sports Ethic Seal (SES), de la Red SES, distingue a entidades, clubes y federaciones deportivas dedicadas a la formación infantil y juvenil, por su compromiso y práctica probada en el fomento de valores éticos.
.
El Sant Cugat, que fue fundado al 1916, cuenta con una Junta Directiva joven y dinámica, con espíritu de servicio y una filosofía clara destinada a la formación de los jóvenes.
.
El convenio firmado prevé todos los procesos necesarios para la consolidación de la cultura ética en la estructura institucional y funcional del club. Actualmente el “SantCu” ya ha creado la comisión ética, en el seno del club, para pilotar el proceso de implementación.
.
Xavier Tizón, regidor de Deportes de Sant Cugat, presente en el acto, manifestó su voluntad de, en función de los resultados obtenidos por el SantCu, trasladar la inciativa al resto de clubes de la ciudad.
.
Noticias relacionadas:

 

Sense respostes a "El Sant Cugat Esport Futbol Club s'adhereix a la Xarxa SES"