El SES al congrés “Proyectos y Utopías”

La iniciativa SES (Sports Ethic Seal) com a eina per educar en valors va estar defesat per Carmen Salcedo dins del marc del VI Congrés Proyectos y Utopías para un mundo mejor, celebrat a Madrid el 29 i 30 d’octubre. Salcedo, directora de projectes de Fundació Itinerarium, va participar en la conferència Educación para el desarrollo a través del deporte junt a Martina Charaf, de la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral).

El Congrés que es va centrar en la expressió dels valors humans com a marc de referència essencial per a la creació d’ una nova societat, va estar organitzat per la Fundación Valores.

Entre els ponents va destacar Federico Mayor Zaragoza, Director de l’Unesco entre 1978 i 1999 i creador de la Fundación para una Cultura de Paz, de la que és President. Zaragoza va destacar les grans possibilitats que ens aporten les tecnologies per obrir la participació a totes les persones i construir entre tots un entorn compromès. En paraules seues: “el segle XXI podrà ser el segle dels pobles”.

L’economista Paco Álvarez, col·laborador de Radio Nacional i autor del llibre No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, va analitzar alguns dels factors que ens han dut a la crisis econòmica actual, incidint en la recerca exclusiva del benefici econòmic. A més, van participar al Congrés María Novo, consultora internacional de l’Unesco, el psicòleg clínic Fidel Delgado Mateo i l’actor Rafael Álvarez “El Brujo”, entre d’altres.

La iniciativa SES (Sports Ethic Seal) como herramienta para educar en valores estuvo defendida por Carmen Salcedo dentro del marco del VI Congreso Proyectos y Utopías para un mundo mejor,celebrado en Madrid el 29 y 30 de octubre. Salcedo, directora de proyectos de Fundación Itinerarium, participó en la conferencia Educación para el Desarrollo a través del deporte junto a Martina Charaf,de la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral).

El Congreso que se centró en la expresión de los valores humanos como marco de referenciaesencial para la creación de una nueva sociedad, estuvo organizado por la Fundación Valores

Entre los ponentes destacó Federico Mayor Zaragoza, Director de la Unesco entre 1978 y 1999 y creador de la Fundación para una Cultura de Paz, de la que es Presidente. Zaragoza destacó lasgrandes posibilidades que nos aportan las tecnologías para abrir la participación a todas las personasy construir entre todos un entorno comprometido. En palabras suyas: “el siglo XXI podrá ser el siglo de los pueblos”.

El economista Paco Álvarez, colaborador de Radio Nacional y autor del libro No le digas a mi madreque trabajo en bolsa, analizó algunos de los factores que nos han llevado a la crisis económica actual,incidiendo en la búsqueda exclusiva del beneficio económico . Además, participaron en el CongresoMaría Novo, consultora internacional de la Unesco, el psicólogo clínico Fidel Delgado Mateo y el actorRafael Álvarez “El Brujo”, entre otros.

La iniciativa SES (Sports Ethic Seal) com a eina per educar en valors va estar defesat per Carmen Salcedo dins del marc del VI Congrés Proyectos y Utopías para un mundo mejor, celebrat a Madrid el 29 i 30 d’octubre. Salcedo, directora de projectes de Fundació Itinerarium, va participar en la conferència Educación para el desarrollo a través del deporte junt a Martina Charaf, de la Fundación RAIS (Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral).

El Congrés que es va centrar en la expressió dels valors humans com a marc de referència essencial per a la creació d’ una nova societat, va estar organitzat per la Fundación Valores.

Entre els ponents va destacar Federico Mayor Zaragoza, Director de l’Unesco entre 1978 i 1999 i creador de la Fundación para una Cultura de Paz, de la que és President. Zaragoza va destacar les grans possibilitats que ens aporten les tecnologies per obrir la participació a totes les persones i construir entre tots un entorn compromès. En paraules seues: “el segle XXI podrà ser el segle dels pobles”.

L’economista Paco Álvarez, col·laborador de Radio Nacional i autor del llibre No le digas a mi madre que trabajo en bolsa, va analitzar alguns dels factors que ens han dut a la crisis econòmica actual, incidint en la recerca exclusiva del benefici econòmic. A més, van participar al Congrés María Novo, consultora internacional de l’Unesco, el psicòleg clínic Fidel Delgado Mateo i l’actor Rafael Álvarez “El Brujo”, entre d’altres.

Sense respostes a "El SES al congrés “Proyectos y Utopías”"