El SES s’implementa al districte de Sant Martí

El dilluns 4 de març s’ha presentat a  la Seu del Districte de Sant Martí, l’estudi “Anàlisi exploratòria i pla d’actuació per a la implementació del SES, al districte de Sant Martí de Barcelona“.

La Consellera d’Esports Rita Alvar ha presentat la iniciativa juntament amb el tècnic d’esports del Districte, Germán Gutiérrez, i la directora del SES (Spors Èthic Seal) Carmen Salcedo.

L’estudi, promogut per la Fundació Itinerarium i la Universitat de Barcelona amb la col·laboració del Districte de Sant Martí, té com a objecte la realització d’una anàlisi exploratòria  a 10 entitats esportives del Districte de Sant Martí,  i el disseny d’un model d’implementació del Segell SES que sigui viable i replicable per a d’altres demarcacions.

L’estudi el faran alumnes de primer grau de Treball Social de la Universitat de Barcelona dins de l’assignatura “Pràctica del Treball Social i al Coneixement dels Serveis Socials” a través de la metodologia “aprenentatge servei”, entre els mesos d’abril i maig de 2013. Els resultats es publicaran al mes de juny.

El lunes 4 de marzo se ha presentado en la Sede del Distrito de Sant Martí, el estudio “Análisis exploratorio y plan de actuación para la implementación del SES, en el distrito de Sant Martí de Barcelona“.

La Consejera de Deportes Rita Alvar ha presentado la iniciativa junto con el técnico de deportes del Distrito, Germán Gutiérrez, y la directora del SES (Spor Ethics Seal) Carmen Salcedo.

El estudio, promovido por la Fundación Itinerarium y la Universidad de Barcelona con la colaboración del Distrito de Sant Martí, tiene como objeto la realización de un análisis exploratorio a 10 entidades deportivas del Distrito de Sant Martí, y el diseño un modelo de implementación del Sello SES que sea viable y replicable para otras demarcaciones.

El estudio lo harán alumnos de primer grado de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona dentro de la asignatura “Práctica del Trabajo Social y el Conocimiento de los Servicios Sociales” a través de la metodología “aprendizaje servicio”, entre los meses de abril y mayo de 2013. Los resultados se publicarán en el mes de junio.

 

Sense respostes a "El SES s’implementa al districte de Sant Martí"