cabeceras-tiempo

Destinataris: Docents i alumnes de 5è de Primària.

Abast: Prova pilot que compta amb la participació de quatre Escoles Nazaret: San Blas i Oporto de Madrid, Los Realejos de Tenerife i Sant Andreu de Badalona.

Descripció Proposta interdisciplinària entorn de la temàtica del clima i el temps meteorològic, dirigida a alumnes de 5è de primària. Promoguda per EducaRed (Fundación Telefónica) i coordinada per Fundació Itinerarium, posa en pràctica una seqüència d’activitats didàctiques dissenyada en base a tres eixos transversals d’innovació educativa:

 L’aplicació del mètode científic com a eix conductor.

• La promoció de l’aprenentatge cooperatiu entre iguals.

• L’ús de recursos TIC, integrats en el procés de programació d’activitats al costat del coneixement disciplinar i les estratègies pedagògiques (model TPACK). Per poder registrar i contrastar l’experiència, es porta a terme una investigació sobre la pràctica. L’objectiu és validar l’aplicació del model i extreure conclusions sobre les claus per a un integració de les TIC en el aula eficient.


Web del projecte: nazareteltiempo
Responsable: Teresa Hernández – thernandez@fundacioitinerarium.org