Fundació Itinerarium participa en l’elaboració de l’Informe Horizon 2012

Ja es troba disponible en línea l’Informe Horizon Iberoamérica: Perspectivas en torno a la tecnología. Educación Superior en Iberoamérica 2012-2017, elaborat conjuntament per l’eLearn Centre de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i el New Media Consortium (NMC).

En l’edició d’enguany, Fundació Itinerarium, a través de Narcís Vives i Teresa Hernàndez, ha tornat a participar en el Consell Assessor de l’informe.

Gràcies a aquest document podem conèixer quines són les tendències i els reptes en l’ús innovador de les tecnologies en l’àmbit de educatiu iberoamericà, concretades en una selecció de 12 recursos:

  • A un any vista: contingut obert, aplicacions mòbils, computació al núvol i entorns col·laboratius.
  • D’aquí a 2 o 3 anys: tauletes, aprenentatge basat en jocs, entorns personals d’aprenentatge i geolocalizació.
  • D’aquí a 4 o 5 anys: analítiques d’aprenentatge, aplicacions semàntiques, cursos massius oberts en línia i realitat augmentada.

En aquest marc de futur, a Fundació Itinerarium ja estem desenvolupant nous projectes d’innovació  Estem explorant les possibilitats d’aprenentatge i participació que ens ofereixen les tecnologies de geolocalització i de realitat augmentada, a partir de la plataforma eduLOC que estem actualitzant en una nova versió que estarà a punt ben aviat.

Ya se encuentra disponible en línea el Informe Horizon Iberoamérica: Perspectivas en torno a la tecnología. Educación Superior en Iberoamérica 2012-2017, elaborado conjuntamente por el eLearn Centre de la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y el New Media Consortium (NMC).

En la edición de este año Fundación Itinerarium, a través de Narcís Vives y Teresa Hernàndez, volvió a partipar en el Consejo Asesor del informe.

Gracias a este documento podemos conocer cuáles son las tendencias y los retos en el uso innovador de las tecnologías en el ámbito educativo iberoamericano, concretadas en una selección de 12 recursos:

  • Durante el próximo año: contenido abierto, aplicaciones móviles, computación en la nube y entornos colaborativos.
  • Entre 2 y 3 años: tablets, aprendizaje basado en el juego, entornos personales de aprendizaje y geolocalización.
  • Entre 4 y 5 años: analíticas de aprendizaje, aplicaciones semánticas, cursos masivos en línea y realidad aumentada.

En este marco de futuro, en Fundación Itinerarium ya estamos desarrollando nuevos proyectos de innovación. Estamos explorando las posibilidades de aprendizaje y participación que nos ofrecen las tecnologías de la geolocalización y de la realidad aumentada, a partir de la plataforma eduLOC  que estamos actualizando en una nueva versión que se presentará muy pronto.

 

Sense respostes a "Fundació Itinerarium participa en l'elaboració de l'Informe Horizon 2012"