Innovació oberta

Des de la Fundació tenim molt clar aquest concepte tan actual: En equip, sumant capacitats, ajuntant talent; i amb el suport de les noves tecnologies, s’arriba més i més lluny. En aquesta línia presentem aquest mes el projecte de l’Anna, una noia amb Síndrome de Down, que ha creat la seva pròpia tipografia de lletra. I no ho ha fet sola. Ho ha aconseguit amb el suport dels seus companys i companyes. Entitats socials, marques comercials, televisions i moltes persones ja s’hi han interessat amb voluntat de difondre els valors que porta associada la lletra: un ferm reclam per la igualtat social i la importància de treballar en equip per aconseguir grans fites.

Des de Portugal ens demanen que incorporem els caràcters específics del portugués. A casa nostra diferents escoles estan instal·lant la tipografia a tots els ordinadors perquè tothom pugui treballar-hi, a l’Argentina s’està escampant per la xarxa d’escoles de l’Atles de la Diversitat.

La tipografia vol simbolitzar que tot i que tots tenim diferents capacitats, junts tenim més força i de manera especial si donem suport a persones com l’Anna ben segur que podran anar més lluny i superar reptes més difícils.

Però això no és tot, la tipografia pretén també sensibilitzar aquells potser més capacitats que per alguna raó o altra, són menys sensibles a problemàtiques socials. Des de la Fundació hem col·laborat a crear xarxes educatives internacionals per educar els alumnes en empreneduria i en el treball en xarxa. Ara, hi incorporem una tipografia, el símbol del projecte, que esperem que cada cop més utilitzi molta gent amb aquesta voluntat de sensibilització. Cada dia l’anirem obrint a nous projectes educatius i socials. Ens agradarà que ens feu arribar els exemples de la utilització que hi doneu i que compartiu idees de com fer avançar el projecte. Us proposeu fer-ho amb el hashtag #lletraanna. Intentarem anar-lo adaptant per fer-lo arribar tan lluny com sigui possible. Ara bé, només hi arribarem en equip. Només en xarxa. Sumant Capacitats.

Narcís Vives, president Fundación Itinerarium @narcisvivesDesde la Fundación tenemos muy claro este concepto tan actual: En equipo, sumando capacidades, juntando talento, y con el apoyo de las nuevas tecnologías, se llega más y más lejos. En esta línea presentamos este mes el proyecto de Anna, una chica con Síndrome de Down, que ha creado su propia tipografía de letra. Y no lo ha hecho sola. Lo ha conseguido con el apoyo de sus compañeros. Entidades sociales, marcas comerciales, televisiones y muchas personas ya se han interesado con voluntad de difundir los valores que lleva asociada la letra: un firme reclamo por la igualdad social y la importancia de trabajar en equipo para conseguir grandes metas.

Desde Portugal nos piden que incorporemos los caracteres específicos del portugués. En nuestro territorio diferentes escuelas estan instalando la tipografía en todos los ordenadores para que todos puedan trabajar, en Argentina se está esparciendo por la red de escuelas del Atlas de la Diversidad.

La tipografía quiere simbolizar que aunque todos tenemos diferentes capacidades, juntos tenemos más fuerza y ​​de manera especial si apoyamos a personas como Anna seguro que podrán ir más lejos y superar retos más difíciles.

Pero eso no es todo, la tipografía pretende también sensibilizar aquellos quizás más capacitados que por alguna razón u otra, son menos sensibles a problemáticas sociales. Desde la Fundación hemos colaborado a crear redes educativas internacionales para educar a los alumnos en emprendeduría y en el trabajo en red. Ahora, incorporamos una tipografía, el símbolo del proyecto, que esperamos que cada vez más utilice mucha gente con esta voluntad de sensibilización. Cada día la iremos abriendo a nuevos proyectos educativos y sociales. Nos gustará que nos hagáis llegar los ejemplos de la utilización que hagáis y que comparta ideas de cómo hacer avanzar el proyecto. Os proponemos hacerlo con el hashtag #lletraanna. Intentaremos ir adaptándolo para hacerlo llegar tan lejos como sea posible. Ahora bien, sólo llegaremos en equipo. Sólo en red. Sumando Capacidades.

Narcís Vives, presidente Fundación Itinerarium @narcisvives 

Sense respostes a "Innovació oberta"