cabecera-km2-ciutat

Destinataris: Obert a la participació de l’administració local, centres d’ensenyament, empreses i emprenedors, comerços i qualsevol altra organització que vulgui formar part d’una xarxa comunitària orientada a fer aflorar el potencial cultural, associatiu, educatiu, comercial i turístic d’una zona de la ciutat i a fomentar l’acció social per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Entitat promotora: Fundació Itinerarium

Descripció: És un entorn metodològic i tecnològic que incorpora dispositius mòbils amb GPS per al treball comú en projectes sobre el territori. Ha de facilitar la descoberta de llocs d’interès, incorporar elements lúdics, donar a conèixer l’agenda d’actes, facilitar l’accés a la xarxa de comerços i permetre aprofundir en el coneixement del patrimoni històric i natural de la població. Ecosistema presencial i virtual, d’informació i d’aprenentatge Mitjançant tecnologies digitals i socials els ciutadans d’una zona geogràfica determinada s’impliquen per millorar-la, aprendre, emprendre, gaudir, comerciar, transformar, comunicar… Doble impacte: formatiu i transformador Els usuaris es converteixen en ciutadans actius i compromesos, capaços de millorar i canviar el seu entorn / el seu negoci / la seva empresa de manera efectiva.

PARTICIPANTS La informació que contindrà la App podrà ser aportada per diferents agents:

agents-33

Km2 Ciutat està impulsat per l’Institut de Ciències de l’Educació de laUniversitat Autònoma de Barcelona, la Fundació ItinerariumiEARN-Pangea i la Diputació de Barcelona. En una primera fase, hi participen també els Ajuntaments d’IgualadaManresa i Sant Quirze del Vallès.


Web del projecte: km2ciutat.net
Responsable Narcís Vives – nvives@itinerarium.cat

Material Audiovisual Blog del Projecte