La iniciativa SES es presenta de forma oficial al Brasil

La iniciativa Sports Ethic Seal (SES) de Fundació Itinerarium, després d’un any de treball en terres catalanes, dóna un pas més i es presenta de forma oficial al Brasil. La presentació serà a càrrec de la nostra col·laboradora Claudia Graner, consultora experta en esports. El 27 d’octubre, Graner exposarà el projecte al Congreso Deporte de Alto Desarrollo: Excelencia para todos, que es desenvolupa a la ciutat de São Paulo.

Aquest és un dels congressos esportius més destacats del panorama brasiler i està organitzat pel SESC Consolação (Servei Social del Comerç) en col·laboració amb el Centre de pràctiques esportives de la Universitat de São Paulo (CEPEUSP).

Claudia Graner, llicenciada en educació física per la USP (Universitat de São Paulo) i postgraduada en marketing esportiu per la UB (Universitat de Barcelona) es centrarà en donar a conèixer els avantatges que el Segell de Garantia Ètica SES ofereix a les entitats dedicades a l’esport infantil i juvenil, al reconèixer públicament a aquelles que destaquen pel seu compromís i per posar en pràctica accions que fomenten els valors ètics.

El congrés serà realitzat el proper dia 27 d’octubre, i la ponència de Graner es desenvoluparà des de les 22h fins a les 23:30h d’Espanya.La iniciativa Sports Ethic Seal (SES) de Fundación Itinerarium, tras un año de trabajo en tierras catalanas, da un paso más y se presenta de forma oficial en Brasil. La presentación será a cargo de nuestra colaboradora Claudia Granero, consultora experta en deportes. El 27 de octubre, Granero expondrá el proyecto al Congreso Deporte de Alto Desarrollo: Excelencia para todos , que se desarrolla en la ciudad de São Paulo.

Este es uno de los congresos deportivos más destacados del panorama brasileño y está organizado por SESC Consolação (Servicio Social del Comercio) en colaboración con el Centro de prácticas deportivas de la Universidad de São Paulo (CEPEUSP).

Claudia Granero, licenciada en educación física por la USP (Universidad de São Paulo) y posgraduada en marketing deportivo por la UB (Universidad de Barcelona) se centrará en dar a conocer las ventajas que el Sello de Garantía Ética SES ofrece a las entidades dedicadas a el deporte infantil y juvenil, al reconocer públicamente a aquellas que destacan por su compromiso y para poner en práctica acciones que fomentan los valores éticos.

El congreso será realizado el próximo día 27 de octubre, y la ponencia de Graner se desarrollará desde las 22h hasta las 23:30 h de España.La iniciativa Sports Ethic Seal (SES) de Fundació Itinerarium, després d’un any de treball en terres catalanes, dóna un pas més i es presenta de forma oficial al Brasil. La presentació serà a càrrec de la nostra col·laboradora Claudia Graner, consultora experta en esports. El 27 d’octubre, Graner exposarà el projecte al Congreso Deporte de Alto Desarrollo: Excelencia para todos, que es desenvolupa a la ciutat de São Paulo.

Aquest és un dels congressos esportius més destacats del panorama brasiler i està organitzat pel SESC Consolação (Servei Social del Comerç) en col·laboració amb el Centre de pràctiques esportives de la Universitat de São Paulo (CEPEUSP).

Claudia Graner, llicenciada en educació física per la USP (Universitat de São Paulo) i postgraduada en marketing esportiu per la UB (Universitat de Barcelona) es centrarà en donar a conèixer els avantatges que el Segell de Garantia Ètica SES ofereix a les entitats dedicades a l’esport infantil i juvenil, al reconèixer públicament a aquelles que destaquen pel seu compromís i per posar en pràctica accions que fomenten els valors ètics.

El congrés serà realitzat el proper dia 27 d’octubre, i la ponència de Graner es desenvoluparà des de les 22h fins a les 23:30h d’Espanya.

Sense respostes a "La iniciativa SES es presenta de forma oficial al Brasil"