Innovar ensenyant

En el blog The Art of Teaching Science de Jack Hassard trobem un article sobre el gran treball realitzat per Narcís Vives en pro de la innovació de l’educació.

Jack Hassard és escriptor, ex professor de ciències de secundària i professor emèrit de Ciències de l’Educació a la Universitat de l’Estat de Geòrgia a Atlanta.

En el seu article sobre The Ecology of Innovation in Teaching and Learning vol mostrar que la innovació en l’ensenyament i l’aprenentatge és una forma d’ecologia profunda que s’estableix en les relacions de col·laboració entre professors i alumnes a les aules i que afavoreix noves maneres de pensar i destaca que en Narcís ja fa molts anys que està treballant en aquesta línia.

En Jack Hassard i en Narcís Vives es varen conèixer l’any 1991, fa més de vint anys, quan en Narcís usava Internet per fer l’educació més humanista i creativa. En Narcís va implementar durant l’any escolar 1992-1993 el projecte Global Thinking Project (GTP) que liderava en Jack Hassard a nou escoles catalanes.

Hassard destaca que el treball realitzat per en Narcís ha donat lloc a la transformació de la manera de pensar de molts educadors i ha proporcionat a molts estudiants i a les seves escoles.

Fa un recorregut per diferents projectes en els que Narcís ha participat durant aquests anys com:

Us convidem a llegir l’article sencer a:

http://www.artofteachingscience.org/2013/05/23/ecology-innovation-schools/

En el blog The Art of Teaching Science de Jack Hassard encontramos un artículo sobre el gran trabajo realizado por Narcís Vives en pro de la innovación de la educación.

Jack Hassard es escritor, ex profesor de ciencias de secundaria y profesor emérito de Ciencias de la Educación en la Universidad del Estado de Georgia en Atlanta.

En su artículo sobre The Ecology of Innovation in Teaching and Learning quiere mostrar que la innovación en la enseñanza y el aprendizaje es una forma de ecología profunda que se establece en las relaciones de colaboración entre profesores y alumnos en las aulas y que favorece nuevas formas de pensar y destaca que Narcis ya hace muchos años que está trabajando en esta línea.

Jack Hassard y Narcís Vives se conocieron en 1991, hace más de veinte años, cuando Narcís usaba Internet para hacer la educación más humanista y creativa. Narcís implementó durante el año escolar 1992-1993 el proyecto Global Thinking Project (GTP) que lideraba en Jack Hassard en nueve escuelas catalanas.

Hassard destaca que el trabajo realizado por Narcís ha dado lugar a la transformación de la forma de pensar de muchos educadores y ha proporcionado a muchos estudiantes ya sus escuelas.

Hace un recorrido por diferentes proyectos en los que Narcis ha participado durante estos años como:

Os invitamos a leer el artículo completo en:
http://www.artofteachingscience.org/2013/05/23/ecology-innovation-schools/

 

Sense respostes a "Innovar ensenyant"