“VI Encuentro EducaRed”

Fundació Itinerarium ha estat una de les organitzacions participants al VI Encuentro Internacional EducaRed de Fundació Telefònica que, sota el lema Actitud 2.0: aprender es compartir, es realitzà a Madrid els passats dies 20, 21 i 22 d’octubre.

Encuentro Educared Madrid - Taller EDULOC

Concretament hi col·laborarem presentant la ponència El tiempo: un proyecto interdiciplinar de aprendizaje 2.0 con las Escuelas Nazaret i realitzant el taller eduLOC: aplicaciones educativas con dispositivos móviles.

A través de la ponència, a càrrec de Teresa Hernández (responsable del projecte a la Fundació Itinerarium) i de Josep Torrents (coordinador TIC de les Escoles Nazaret), compartírem amb els assistentes els avanços en el desenvolupament d’ aquest projecte d’ aprenentatge interdisciplinari a la xarxa. Es tracta d’ una experiència pilot promoguda per EducaRed (Fundació Telefònica) que es realitza amb alumnes de 5é de primària de quatre centres, i que es caracteritza per fonamentar-se en tres eixos metodològics claus: el mètode científic com a eix conductor, l’ aprenentatge cooperatiu entre iguals i la integració de recursos TIC en la programació de les activitats.

En el taller, Pau Vives i Narcís Vives presentaren per primera vegada en públic l’aplicació eduLOC, creada per Fundació Itinerarium i desenvolupada conjuntament amb l’empresa Omitsis. Es tracta d’ una plataforma digital que ens facilita la creació d’ objectes geolocalitzats (imatges, vídeos, enllaços web, àudios, etc.) amb contingut que, posteriorment, podem consultar “in situ” fent servir els dispositius mòbils equipats amb l’aplicació eduLOC. Per mitjà del taller poguérem experimentar les possibilitats que ens ofereix la plataforma per establir itineraris una vegada han estat creats i ubicats sobre el mapa. L’ocasió també va servir per exposar les possibilitats didàctiques que ens ofereixen les activitats d’ aprenentatge basades en la localització.

L’ Encuentro va esdevindre, també, una ocasió per poder conversar directament amb experts de la talla de Judy Harris, Bill Dryton o George Siemens, qui va posar el punt i final a aquest esdeveniment educatiu.

A l’ Encuentro Virtual realitzat prèviament a l’esdeveniment presencial, Fundació Itinerarium també va participar liderant dos activitats de debat: Aprendizaje 2.0… ¿aprendizaje en red? portat a terme per Narcís Vives i Teresa Hernández i Uso de redes sociales educativas en ámbitos de exclusión digital, de la mà de Ramiro Tomé.Fundación Itinerarium ha sido una de las organizaciones participantes en el VI Encuentro Internacional EducaRed de Fundación Telefónica que, bajo el lema Actitud 2.0: aprender es compartir, se realizó en Madrid los pasados ​​días 20, 21 y 22 de octubre.

Encuentro Educared Madrid - Taller EDULOC

Concretamente colaboraremos presentando la ponencia El tiempo: un proyecto interdiciplinar de Aprendizaje 2.0 con las Escuelas Nazaret y realizando el taller eduLOC: aplicaciones educativas con dispositivos móviles.

A través de la ponencia, a cargo de Teresa Hernández (responsable del proyecto a la Fundación Itinerarium) y de Josep Torrents (coordinador TIC de las Escuelas Nazaret), compartimos con los asistentes los avances en el desarrollo de este proyecto de aprendizaje interdisciplinario en la red.Se trata de una experiencia piloto promovida por EducaRed (Fundación Telefónica) que se realiza con alumnos de 5 º de primaria de cuatro centros, y que se caracteriza por fundamentarse en tres ejes metodológicos claves: el método científico como eje conductor, el aprendizaje cooperativo entre iguales y la integración de recursos TIC en la programación de las actividades.

En el taller, Pablo Vives y Narcís Vives presentaron por primera vez en público la aplicación eduLOC, creada por Fundación Itinerarium y desarrollada conjuntamente con la empresa Omitsis. Se trata de una plataforma digital que nos facilita la creación de objetos geolocalizados (imágenes, vídeos, enlaces web, audios, etc.) Con contenido que, posteriormente, podemos consultar “in situ” utilizando los dispositivos móviles equipados con el aplicación eduLOC. Por medio del taller pudimos experimentar las posibilidades que nos ofrece la plataforma para establecer itinerarios una vez han sido creados y ubicados sobre el mapa. La ocasión también sirvió para exponer las posibilidades didácticas que nos ofrecen las actividades de aprendizaje basadas en la localización.

El Encuentro devino, también, una ocasión para poder conversar directamente con expertos de la talla de Judy Harris, Bill Dryton o George Siemens, quien puso el punto y final a este evento educativo.

En el Encuentro Virtual realizado previamente al evento presencial, Fundación Itinerarium también participó liderando dos actividades de debate: Aprendizaje 2.0 … ¿Aprendizaje en red? llevado a cabo por Narcís Vives y Teresa Hernández y Uso de redes sociales educativas en Ámbitos de Exclusión digital, de la mano de Ramiro Tomé.

Sense respostes a "“VI Encuentro EducaRed”"