cabeceras-ses

Segell de Garantia Ètica per a entitats esportives dedicades a la formació infantil i juvenil.

Destinataris: Clubs esportius, Federacions esportives, Organismes esportius internacionals, Administracions locals i supra-locals.

Abast: Prova pilot implementada amb èxit al Club Esportiu Vila Olímpica, de Barcelona.

Entitat promotora: Fundació Itinerarium

Descripció
El Segell de garantia ètica SES (Sports Ethic Seal) és una distinció per a entitats esportives dedicades a la formació infantil i juvenil, que permet reconèixer-les públicament pel seu compromís i pràctica provada en el foment de valors ètics.

 • El SES valora i reforça el compromís d’aquestes entitats a través de tres dimensions:
  1. Creació d’’una cultura ètica dins l’entitat.
  2. Disposició de mesures organitzatives que assegurin i afavoreixin el compliment del codi ètic.
  3. Desenvolupament de pràctiques ètiques.
 • Implementa una metodologia pròpia que es transfereix a les entitats i constitueix una contribució per a:

  1. Orientar i incentivar a les entitats esportives en els seus processos de millora organitzativa i formativa en relació amb l’ètica esportiva.

  2. Donar credibilitat i imatge social al sector (federacions, clubs, escoles esportives) davant institucions governamentals i opinió pública.

  3. Difondre bones pràctiques organitzatives i formatives, que contribueixin a la consciència i l’exercici ètic, tant entre nens/es i joves, com entre adults.

  4. Impulsar un moviment en el sector esportiu (local, estatal i internacional) orientat a la promoció de valors ètics per a una ciutadania global, responsable i solidària.

Web del projecte: Ses-sports.org
Responsable: Pau Vives – pvives@itinerarium.cat

Material Audiovisual

– Elements gràfics corporatius
– Spot SES Sports
– Reportatge sobre el SES Sports, d’Adrià Bas, per el programa “Solidaris”, de Catalunya Radio.

– Presentació del SES al “Powerade Cup 2010″. Amb respecte i joc net, tots hi guanyem.
– Reportatge sobre el SES a InfoK de TV3