1 result per a tag: aprenentatge

Innovar ensenyant

En el blog The Art of Teaching Science de Jack Hassard trobem un article sobre el gran treball realitzat per Narcís Vives en pro de la innovació de l’educació. Jack Hassard és escriptor, ex professor de ciències de secundària i professor emèrit de Ciències de l'Educació a la Universitat de l'Estat de Geòrgia a ... Ampliar