Què fem

L’equip de Fundació Itinerarium treballem per:

 • Inclusió de persones amb necessitats especials

  Sensibilitzem amb la lletra de l’Anna sobre la importància del sumar capacitats entre les persones.

  Millorem la qualitat de vida de les persones amb necessitats especials creant circuits inclusius a la natura.

  Suport a entitats socials. Amb contactes des de la Fundació les ajudem en la inserció laboral i pràctica esportiva.

 • La promoció de noves metodologies pedagògiques…

  … que situin a l’estudiant al centre del procés d’aprenentatge, assumint un paper actiu i amb capacitat d’innovar i d’emprendre en el seu desenvolupament personal.

  … que fomentin la inclusió i la igualtat d’oportunitats per atendre les diferències individuals.

  … que siguin socials i es basin en el treball col·laboratiu i en xarxa.

 • El desenvolupament i la investigació aplicada d’eines tecnològiques per donar resposta a les necessitats socials i educatives.

  Adoptem i adaptem per al món socioeducatiu recursos tecnològics per millorar la participació, la motivació i el rendiment de les persones.

  Ens preguntem com aprofitar els dispositius mòbils en els projectes escolars. ¿Ens pot servir la tecnologia de geolocalització perquè les noves generacions coneguin i s’impliquin en el seu àmbit territorial? ¿Quines aplicacions poden resultar útils per als col·lectius més vulnerables de la nostra societat?

  A Fundació Itinerarium partim de l’experiència i de l’anàlisi conjunta amb els propis protagonistes (estudiants, educadors, agents socials) per donar resposta a les noves necessitats educatives.

 • La creació i dinamització de xarxes d’aprenentatge i treball col·laboratiu.
  Estem convençuts de la força de connectar persones i de sumar capacitats. Des de Fundació Itinerarium comptem amb una àmplia experiència en dissenyar i desenvolupar xarxes internacionals com Atles de la Diversitat o Aules Fundació Telefònica.

Per a visualitzar els projectes de la Fundació Itinerarium pots accedir a l’apartat Box21.